Nowe stawki za wywóz odpadów w gminie Gierałtowice.

25 czerwca, 2019 1 przez redaktor Cyprian Grychtoł

Jak czytamy na stronie Urzędu Gminy, 30 czerwca tego roku kończy się umowa na wywóz odpadów w naszej gminie i od 1 lipca będą obowiązywać nowego stawki opłat za wywóz odpadów, jest to 20,80 zł za osobę na miesiąc w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny oraz 41,60 zł za osobę na miesiąc w przypadku nie zbierania odpadów w sposób selektywny. Urząd Gminy tłumaczy podwyżki koniecznością “samofinansowania” systemu gospodarki odpadami oraz tym że do przetargu wystartowała tylko jedna firma zajmująca się odbiorem odpadów, tak jak wcześniej jest to firma REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. 

Cena złożonej oferty znacząco przewyższa kwotę, którą gmina Gierałtowice może, przy obowiązującej obecnie stawce opłaty za gospodarowanie odpadami, przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po zmianie stawek wpływy z opłaty niemal w całości przeznaczone będą na pokrycie kosztów odbioru  i zagospodarowania odpadów wraz z obsługą PSZOK, w kilku procentach na pokrycie kosztów pozostałych tzw. „administracyjnych”, które ograniczone zostały do minimum Koszty administracyjne wyniosą 6.3%  w skali całego systemu . Wzrost cen za wywóz odpadów można zaobserwować w całym naszym regionie.

Źródło: http://gieraltowice.pl/6174/1975/nowe-oplaty-za-wywoz-odpadow.html