Pamięć o nich powróciła do Przyszowic.

1 listopada, 2018 0 przez redaktor Cyprian Grychtoł

W Przyszowicach upamiętniono mogiłę niemieckich żołnierzy poległych w czasie działań wojennych w styczniu 1945 roku. W 2016 roku zostali oni ekshumowani i ich szczątki złożono na cmentarzu żołnierzy niemieckich w Siemianowicach Śląskich. W tym miejscu, dzięki inicjatywie Pana Krystiana Sobel z Przyszowic, stanęła tablica pamiątkowa, która znajduje się na terenie cmentarza parafialnego.

Podziękowania za wsparcie tej inicjatywy należą się:

Proboszczowi przyszowickiej parafii – Adamowi Niedziela za wyrażenie zgody na postawienie takiej tablicy pamiątkowej.

Pani Krystynie Augustyniak i Panu Andrzejowi Gawlik.

Sponsorom: Panu Piotrowi Laszik, Panu Bronisławowi Skrzypczyk oraz Gminie Gierałtowice.