PGK przeprowadza wymianę sieci wodociągowej w Gierałtowicach.

26 listopada, 2019 0 przez redaktor Cyprian Grychtoł

Problem z jakością wody jest niestety bardzo powszechny w naszej gminie.

Z pewnością wielu z Państwa boryka się z tym problemem na co dzień. Jakość wody wynika z eksploatacji sieci wodociągowej, na którą w znacznej mierze składają się stare stalowe rury. Rury te ze względu na swój wiek nie tylko wpływają na jakość wody ale przyczyniają się do częstych awarii. Powoduje to spore straty wody, za które niestety wszyscy musimy płacić.

W latach 2015-2017 straty te wynosiły nawet 30 %. Najgorsza sytuacja wodociągowa jest w sołectwie Gierałtowice o czym najlepiej świadczy częstotliwość awarii. Według wyliczeń z tamtego roku w Gierałtowicach znajduje się 14320 mb rur stalowych. Problem istniał również z istniejącymi zasuwami wodociągowymi, których stan uniemożliwiał w przypadku awarii zakręcenie wody tylko w strefie, gdzie wystąpiła awaria.

Nasuwa się pytanie dlaczego tak długo sprawa wymiany wodociągów była w naszej gminie bagatelizowana przez poprzednią władzę. W szczególności, że według poprzedniego prezesa PGK pilna wymiana wodociągów znajdujących się w najgorszym stanie będzie kosztować 9 milionów zł.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w tym roku prowadzi inwestycje związane z wymianą sieci wodociągowej w Gierałtowicach. Niedawno zakończyły się prace przy ul. Granicznej, gdzie w miejscu starej stalowej rury powstał nowy odcinek sieci. Aktualnie prowadzone są kolejne działania. Wybrano wykonawcę oraz przekazano plac budowy pod wymianę sieci wodociągowej na ul. Prusa.

Zakończono prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla nowego odcinka sieci łączącego ul. M. Konopnickiej z Kolonią Beksza. Ponadto trwają także prace projektowe pod wymianę wodociągu wzdłuż ul. Topolowej w Chudowie.

PGK wzorem innych jednostek komunalnych, opracowało i przyjęło do stosowania regulamin przejmowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej od prywatnych inwestorów. Będzie miał zastosowanie w przypadkach budowy sieci (nie dotyczy budowy przyłączy) na obszarach, gdzie nie ma wodociągów lub sieci kanalizacyjnej oraz gdzie PGK nie ma planów ich budowy. Warto zaznaczyć, że jednym z załączników do zbioru zasad jest algorytm, opracowany przez rzeczoznawcę majątkowego, specjalizującego się w wycenach branży wod-kan. Jego celem jest zobiektywizowanie wartości przejmowanej sieci.

Sam regulamin wprowadza zasady w ważnych kwestiach dla Przedsiębiorstwa i Inwestorów na terenie gminy Gierałtowice. Wprowadziliśmy jasne i przejrzyste zasady współpracy i wyrównaliśmy szanse dla poszczególnych Inwestorów – mówi Prezes PGK, Piotr Rak. Nowe regulacje obejmują sposób procedowania wniosków o przejęcie sieci i sposób rozliczenia przejęcia sieci pomiędzy PGK i inwestorami prywatnymi.

http://www.pgkprzyszowice.pl/images/regulaminy/Regulamin-przejmowania-sieci-wod-kan.pdf?fbclid=IwAR2ryhgSsAAf_5_ypGvpKO6cnW0VAh_RXP3I6Jv0MaP-dZ8M-ML8jOo6POw

(źródło: UG Gierałtowice, PGK Przyszowice)