Ulga za kompostowanie bioodpadów w Gminie Gierałtowice

12 maja, 2020 3 przez redaktor Cyprian Grychtoł

21 kwietnia odbyła się zdalna sesja Rady Gminy Gierałtowice, na której podjęte zostały uchwały w
sprawie zmiany regulaminu utrzymania porządku na terenie Gminy Gierałtowice oraz uchwała w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych
odpadów.

Najważniejszą zmianą wynikającą z przyjętych uchwał będzie w przyszłości wprowadzenie ulgi dla
osób, które złożą deklarację o zagospodarowaniu bioodpadów na swoim terenie.

Przepisy te umożliwią Radzie Gminy ustalenie obniżki cen za wywóz odpadów o kwotę proporcjonalną do
zmniejszenia się kosztu gospodarowania tymi odpadami. Jak na razie nie wiadomo jednak ile taka
obniżka wyniesie, bowiem ustalona będzie po wyłonieniu wykonawcy umowy na wywóz śmieci.

– Głównym celem ulgi jest zmniejszenie ilości wywożonych odpadów zielonych. Tylko w 2019 r.
z terenu Gminy przekazano do zagospodarowania blisko 1 500 ton bioodpadów. Bioodpady z
terenu gminy Gierałtowice transportowane są do instalacji oddalonej o ok. 35 km.

– Gmina nie narzuca jak ma wyglądać przydomowy kompostownik. W regulaminie utrzymania
porządku na terenie gminy pojawia się jedynie zapis „kompostowanie bioodpadów powinno
być realizowane w wyznaczonym na terenie nieruchomości zorganizowanym miejscu bądź
urządzeniu, które umożliwia tlenowy rozkład substancji organicznych”. Zatem kompostownik
ten może przybrać formę dołu, którego dno powinno być oddzielone od podłoża.

– Zadeklarowanie kompostowania odpadów nie wyklucza możliwości wystawienia w
pojemniku bądź dostarczenia do PSZOKu odpadów nienadających się do kompostowania np.
ścinki choinek, liście orzecha.

– Koniec z workami na bioodpady. Z uwagi na rosnące ceny gospodarowania odpadów bio w
workach gmina wprowadza obowiązek wystawiania takich odpadów w koszach, które
zostaną zapewnione mieszkańcom gminy.

Co myślicie Państwo na temat wprowadzanych zmian w zakresie gospodarowania odpadów ?
Zachęcamy do podzielenia się opiniami w komentarzach oraz wzięcia udziału w ankiecie
przygotowanej przez referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
https://gieraltowice.pl/7119/ankieta-dot-kompostowania-bioodpadow-w-przydomowych- kompostownikach.html